NEW Projects

:: Software ระบบงานการจัดเก็บเอกสาร ::

ระบบซอฟแวร์ที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ซึ่งออกแบบไว้ให้จัดเก็บไฟล์ให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถที่จะทำการค้นหาได้ง่าย รวมไปถึงฟีเจอร์ของการใช้งานตั้งแต่ระดับเล็กๆ ไปจนถึงระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ระดับองค์กร อีกทั้งความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนเนอร์และสามารถที่จะอ่านข้อความที่ปรากฎในเอกสาร นำมาเป็น index keys สำหรับการค้นหาในภายหลัง ทำให้เรื่องของเอกสารเก่าๆ กองโตๆ เป็นเรื่องที่ง่าย
read more
Latest News
iPhone/Android: พัฒนาซอฟแวร์ที่เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะสามารถทำให้งานต่่างๆ ของท่านง่ายดายยิ่งขึ้น
Finger Scan: ระบบการจัดการ/บริหารงานบุคคล โดยการใช้เทคโนโลยีของเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการ บริหารงานบุคคลนั้นทำได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
System Analysis: วิเคราะห์และปรับปรุงระบบงานเดิมของท่านให้ทันสมัย โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
Skill Builder: ด้วยความสามารถของทีมงานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษา ทำให้ลดข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปได้ ซึ่งความสามารถดังกล่าวได้ใช้แก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆ มาแล้วมากมาย
Targeted
“จุดมุ่งหมายหลักของเราคือการพัฒนาระบบงานซอฟแวร์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด พร้อมให้คำปรึกษาหาทางออกให้กับปัญหาของลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์เข้ามาช่วย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยทีมงาน OutSource มืออาชีพและเครือข่ายธุระกิจด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวาง สามารถที่จะตอบโจทย์ที่ท่านต้องการได้อย่างครอบคลุม"